Anne Grete Ingebretsen Husan

Anne Grete Ingebretsen Husan er lærer og har arbeidet på barnetrinnet i over tretti år. Hun har kristendom grunnfag og har også bred kunnskap om buddhismen etter å ha bodd i Japan i elleve år. Anne Grete har tidligere skrevet lærebøker i norsk for 1. og 2. trinn, og hun har også vært forfatter av samfunnsfagverket Nye Gaia 1–4. Anne Grete er medforfatter av Vivo 1–4.

Utgivelser