Anne Gro Isaksen

Anne Gro Isaksen er lektor med master i fransk, nordisk mellomfag, historie grunnfag og tysk fra Universitetet i Oslo.  I tillegg har hun mediekunnskap fra Høgskolen i Volda. 

Anne Gro har i to år vært seksjonsleder ved Lycée Pierre Corneille i Rouen. Hun har også arbeidet som fagkonsulent med ansvar for fremmedspråk og internasjonalisering i Utdanningsetaten i Oslo.

Hun har jobbet som faglærer i fransk, norsk, tysk og samfunnsfag i en årrekke. I tillegg har hun i flere år vært ansvarlig for fransk-norsk kulturutveksling for elever i ungdomsskolen. Hun er også sosialpedagogisk rådgiver.

Utgivelser