Anne Hege Simonsen

Anne Hege Simonsen er førstelektor ved Institutt for journalistikk og mediefag, Høgskolen i Oslo og Akershus, og har blant annet bakgrunn som ansvarlig redaktør i Ny Tid. Hun har forsket på utenriksjournalistikk og medienes dekning av minoritetsgrupper og arbeider nå med et prosjekt om visuell journalistikk. Simonsen har utgitt en rekke bøker og fagartikler om journalistikk og pressefaglige spørsmål, blant annet i samarbeid med Elisabeth Eide.

Fallback image

Utgivelser