Anne Hellum

Anne Hellum ble ansatt ved Det juridiske fakultet i Oslo i 1987. Hun er professor emerita og var leder for Avdeling for kvinnerett, barnerett, likestillings- og diskrimineringsrett (KVIBALD) fra 2000 til 2023. Hennes viktigste forsknings- og undervisningsområder er internasjonal kvinnerett, likestillings- og diskrimineringsrett, utviklingsrett,  rettsantropologi og rettssosiologi.

Hellum ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo 1981, mellomfagstillegg i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo i 1985 og dr.juris ved Universitetet i Oslo i 1998 med avhandlingen Women's Human Rights and Legal Pluralism in Africa. Videre har hun arbeidet som utreder for Justisdepartementet, vært konsulent hos Fylkesmannen i Rogaland og dommerfullmektig i Lofoten.

I 2019 ble hun tildelt Gina Krog prisen for sin ledelse av Institutt for offentlig retts NORAD finansierte samarbeid med the Southern and Eastern Regional Center in Women's Law (SEARCWL) og arbeidet med å inkorporere FNs kvinnekonvensjon i norsk rett.

Se også: Hellums metode. Festskrift til Anne Hellum.

Anne Hellum Høyoppløst bilde

Foto: Ola Gamst Sæther

Utgivelser