Anne-Karin Sunnevåg

Anne-Karin Sunnevåg (1964) er førstelektor i pedagogikk ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning, SePU, ved Høgskolen i Hedmark.

Hun er utdannet allmennlærer med en mastergrad i pedagogikk og har mange års erfaring fra barnehage og grunnskole. Hun underviser ved grunnskolelærerutdanningen og er tilknyttet en rekke forskningsprosjekter i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Hennes interesser er spesielt knyttet til forskning på endrings- og utviklingsarbeid samt utvikling av læringsmiljøet i skolen. Hun har skrevet artikler, forskningsrapporter, utgitt bok og er mye brukt som foredragsholder.

Fallback image

Utgivelser