Anne Kirsti Ruud

Anne Kirsti Ruud (f. 1953) er spesialist i klinisk pedagogikk. Hun er utdannet førskolelærer og logoped og har hovedfag i pedagogikk. Hun har vært ansatt ved Nic Waals Institutt siden 1991.

Ruud er opptatt av hvordan barn oppfatter og knytter mening til ulike vanskelige livshendelser, og har stor kompetanse på traumebehandling hos barn og unge. Hun har systematisert arbeidet rundt dette i flere artikler og bokkapitler.

Ruud har undervist mye om «samtaler med barn» ved ulike helse- og sosialfagutdanninger, for ansatte i barnevernet, på regionssentre for barn og unges psykiske helse og på ulike kurs og konferanser rundt i hele landet. Hun har også veiledet ansatte på skoler, i barnehager og i barnevernsinstitusjoner, på asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere, i familievernet og innenfor barne- og ungdomspsykiatrien.

Fallback image

Utgivelser