Anne Kristine Bergem

Anne Kristine Bergem (f. 1969) er psykiater med lang erfaring fra psykisk helsevern.

Hun har arbeidet med barn som pårørende både i klinikk, gjennom organisasjonsarbeid og i møte med foreldre, frivillige og hjelpere. Dette er hennes femte bok om tematikken barn som pårørende. I dag er hun universitetslektor ved OsloMet – storbyuniversitetet. I tillegg har hun ulike styreverv, skriver spalter og er en stemme i det offentlige rom om temaer knyttet til psykisk helse og barn og unge spesielt.

Anne Kristine Bergem Høyoppløst bilde

Eivind Mo Andreassen

Utgivelser