Anne-Lise Sæteren

1975 - 2023

Anne-Lise Sæteren var førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.

Hun var utdannet allmennlærer, med en mastergrad i spesialpedagogikk. Erfaringene som lærer og spesialpedagog førte til interessen for den stille elev-atferden. I 2016 disputerte hun for doktorgrad i spesialpedagogikk, med avhandlingen «Dealing with children with withdrawn behavior». I dette arbeidet studerte hun læreren i møte med elever som viser stille atferd i skolen. I forbindelse med doktorgradsarbeidet underviste hun på masternivå i sosiale og emosjonelle vansker, og i kvalitativ forskningsmetode ved NTNU. Anne-Lise Sæteren var spesielt interessert i tematikken sosiale og emosjonelle vansker, utfordringer læreren møter i sin arbeidssituasjon og hvordan skolen kan tilrettelegges for at alle barn og unge skal kunne oppleve sine bidrag som viktige og verdifulle.

Anne-Lise Sæteren Høyoppløst bilde

Foto: Foto: Ellen K. Sæteren

Utgivelser