Anne-Lise Sæteren

Anne-Lise Sæteren er førsteamanuensis i spesialpedagogikk vedInstitutt for lærerutdanning ved NTNU.

Hun er utdannet allmennlærer og har mastergrad i spesialpedagogikk. Erfaringene som lærer og spesialpedagog førte til interessen for den stille elev - atferden. I 2016 disputerte hun for doktorgrad i spesialpedagogikk, og avhandlingen har tittelen «Dealing with children with withdrawn behavior». I dette arbeidet studerte hun læreren i møte med elever som viser stille atferd i skolen. I forbindelse med doktorgradsarbeidet underviste hun på masternivå i sosiale og emosjonelle vansker, og i kvalitativ forskningsmetode ved NTNU. Hun er spesielt interessert i tematikken sosiale og emosjonelle vansker, utfordringer læreren møter i sin arbeidssituasjon og hvordan skolen kan tilrettelegges for at alle barn og unge skal kunne oppleve sine bidrag som viktige og verdifulle. Ved Institutt for lærerutdanning underviser og veileder hun i temaet stille atferd, og andre temaer innenfor sosiale og emosjonelle vansker, lese- og skrivevansker og spesialpedagogiske perspektiver og utfordringer.

Anne-Lise Sæteren Høyoppløst bilde

Foto: Ellen K. Sæteren

Utgivelser