Anne-Marie Aubert

Anne-Marie Aubert er dosent i tverrfaglig veiledning ved Høgskolen i Innlandet, fakultet for helse- og sosialvitenskap og er tilknyttet miljøet for veiledningsstudier.

Hun har lang erfaring som psykomotorisk fysioterapeut og veileder. Hun har utviklet studier i veiledning og undervist på alle nivåer fra praksisveiledning til forskningsveiledning. Læring/kompetanseutvikling som veileder, relasjonskompetanse og kroppslig tilnærming i/til veiledning er hennes forskningsfelt.

Fallback image

Utgivelser