Anne-Marie Torp

Anne-Marie Torp har mastergrad i engelsk og har i flere år undervist i engelsk på alle trinn ved Asker videregående skole. Hun er spesielt opptatt av pedagogisk bruk av IKT og vurdering for læring.

Utgivelser