Anne Sælebakke

Anne Sælebakke er utdannet lærer, fysioterapeut og psykoterapeut, med bred erfaring fra helsefremmende arbeid.

Hun har i mange år arbeidet med nærvær og relasjonskompetanse innenfor utdanningsfeltet. I sin veiledning og formidling er hun opptatt av å bygge bro mellom tilknytningsteori og utviklingspsykologi, nevrovitenskap og oppmerksomt nærvær. Hun har ledet flere skoleprosjekter og vært medansvarlig for etterutdanning Oppmerksomt nærvær i arbeidet med barn og unge ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP. Siden åttitallet har hun fått regelmessig undervisning i nærværsmeditasjon ved Vækstcenteret i Danmark. Sælebakke har skrevet bøkene Livsmestring i skolen. Et relasjonelt perspektiv (2018) og Barn i balanse. Nærvær og empati i barnehagen (2015). Gjennom foreningen Mindfulness Norge (www.mindfulnessnorge.no ) har hun tatt initiativ til et digitalt nettverk for fagfolk som er interesserte i oppmerksomt nærvær i arbeidet med barn og unge. Se også www.anneselebakke.no

Utgivelser