Anne-Siri Thomassen

Anne-Siri Thomassen (f. 1971) er utdannet allmennlærer fra Oslo Met, og har grunnfag i pedagogikk fra Universitetet i Oslo.

Hun har etterutdanning i Veiledning, Lesing 1 og Matematikk 1 (1.–7. trinn). Anne-Siri er opptatt av relasjonsbygging i klasserommet og at alle lærer på ulike måter. Hun har et stort engasjement for lese- og skriveopplæringen, og for å skape skriveglede og leselyst hos elevene sine. Hun har 24 års erfaring som kontaktlærer på barnetrinnet. Anne-Siri jobber i dag som kontaktlærer på Østensjø skole i Oslo og som øvingslærer for Oslo Met.

Fallback image

Utgivelser