Anne-Sofie Pollestad

Anne-Sofie Pollestad er koordinator for introduksjonsprogram ved Porsgrunn VO. Hun har mastergrad i norsk som andrespråk og har jobbet som lærer på spor 1 og i arbeidsrettet norskopplæring. 

Utgivelser