Anne Vibeke Fleischer

Anne Vibeke Fleischer, psykolog og spesialist i nevropsykologi og i pedagogisk psykologi. Fleischer har gjennom mange år arbeidet med barn med diagnoser og utviklingsforstyrrelser, men også barn uten diagnoser som har en atferd som gjør tilværelsen vanskelig for dem selv og deres omgivelser. 

Fallback image

Utgivelser