Anne Wennick

Anne Wennick er sykepleier og barnesykepleier, og har doktorgrad i medisinsk vitenskap fra 2007. Wennick har jobbet i 13 år som barnesykepleier, seksjonsleder og klinisk adjunkt ved Barn- og Ungdomssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus i Lund i Sverige. Fra 2008 har hun jobbet med utdanning og forskning innen pediatrisk omsorg ved Institutionen för Vårdvetenskap, fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö högskola, Sverige.

Fallback image

Utgivelser