Anners Lerdal

Anners Lerdal, sykepleier og dr.philos., er forskningssjef ved Lovisenberg Diakonale Sykehus og professor II ved Institutt for helse og samfunn ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Han har publisert over 100 vitenskapelige artikler og har vært redaktør av tidsskriftet Sykepleien Forskning.  Hans publikasjoner og forskningsområder omhandler longitudinelle kliniske studier innenfor symptomlindring og symptomers innvirkning på funksjon og livskvalitet. 

Anners Lerdal Høyoppløst bilde

Foto: Fotograf Erik Sundt

Utgivelser