Annette Bischoff

1962 -

Stipendiat/Høgskolelektor i friluftslivsfag, (cand.scient.)

Annette Bischoff er ansatt som høgskolelektor i friluftslivsfag ved Institutt for idretts- og friluftslivsfag, men arbeider for tiden med doktorgradsprosjektet På stier mellom landskap og landskaping: En analyse av turstiens fenomenologi. Hun har arbeidet med friluftslivsfag siden 1993 og undervist i friluftslivspedagogikk, friluftsliv, kultur og samfunn i tillegg til de praktiske undervisningsområdene knyttet til kyst, vann og vassdrag, fjell og skog. Teoretisk og forskningsmessig har Bischoff opptatt seg med tematikker som: friluftsliv, ungdom og personlig utvikling, ungdommens friluftsliv endringer og mangfold, bruk av friluftsliv i undervisning og behandling, menn og kvinners ulike erfaringer med friluftsliv og veiledning i friluftsliv.

Fallback image

Utgivelser