Annicken Repshus

Annicken Repshus har mastergrad i tysk fra Universitet i Oslo og Albert-Ludwigs-Universität i Freiburg, Tyskland. Hun har også bachelor i Sport Management fra Norges Idrettshøgskole og Università degli Studi di Roma, i tillegg til årstudium i engelsk og praktisk-pedagogikk (PPU). Annicken har lang erfaring som lærer i ungdomsskolen, med fagene tysk, engelsk og kroppsøving, og hun har også undervist på videregående. 

Utgivelser