Anniken Solem

Anniken Solem (f. 1973) har hovedfag i sosiologi fra NTNU, med spesialisering i arbeids- og organisasjonssosiologi.

Hun er ansatt som forsker ved SINTEF Teknologi og samfunn og jobber med medvirkningsprosesser, organisasjonsutvikling og opplæring. Hun holder også kurs i fasilitering. Tidligere har hun bidratt i flere antologier med kapitler om bruk av fasilitering i forskningsprosjekter.

Utgivelser