Aaron Antonovsky

Aaron Antonovsky er Kunin-Lunenfeld-professor i medisinsk sosiologi og styreleder ved institutt for helsesosiologi på det helsevitenskapelige fakultet ved Ben Gurion University of the Negev i Beersheba i Israel.

Fallback image

Utgivelser