Stian Antonsen

Stian Antonsen er sosiolog (PhD) og er utdannet organisasjonssosiolog fra NTNU.

Han er forskningssjef for avdeling Sikkerhet i SINTEF Teknologi og samfunn. I tillegg er han førsteamanuensis II i sikkerhetsledelse ved NTNU. Stian har jobbet med sikkerhet blant annet innen olje og gass, sjøfart og jernbane.

Utgivelser