Apollonios Rhodios

Apollonios Rhodios (ca. 295–ca. 215 f.Kr.) var forfatter, filolog og bibliotekar. Han ble sannsynligvis født i Alexandria, men vi vet lite om hans liv. Han hadde en betydelig litterær produksjon, men bortsett fra Argonautika er lite bevart; i dag har vi bare igjen noen få linjer fra enkelte mindre dikt, samt fragmenter fra prosaskrifter. Ifølge overleveringer fra to levnetsbeskrivelser oppholdt Apollonios seg en tid på Rhodos, hvilket ga ham tilnavnet Rhodios («rhodieren»).

Fallback image

Utgivelser