Peter Arbo

Peter Arbo er cand.polit. og førsteamanuensis ved Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø. Han har i sin forskning særlig vært opptatt av regional næringsutvikling, offentlig planlegging og de høyere utdannings- og forskningsinstitusjonenes utvikling og samfunnsmessige rolle. 

Fallback image

Utgivelser