Aristofanes

Aristofanes (ca. 445–385 f.Kr.) er en av de betydeligste greske komediedikterne. Hans verker er de eneste komediene fra klassisk tid, den såkalt eldre attiske komedien, som ikke er gått tapt. Av de over førti komediene han skrev, er elleve bevart. Aristofanes' komedier er skrevet med en burlesk og satirisk humor, der maktpersoner ofte må tåle å bli latterliggjort. Til tross for de sterke innslagene av parodi og løssluppen komikk, anses samtidig Aristofanes' stykker å gi et godt bilde av livet og kulturen i Athen på hans tid.

Fallback image

Utgivelser