Arne Bernhardsen

Arne Bernhardsen var redaktør i Gyldendal, arbeidslivsredaksjonen.

Han var produksjonsarbeider og hovedverneombud på Fellesmeieriet i Oslo i 15 år. Har også arbeidet i NHO-systemet med fagopplæring og i LO som saksbehandler på arbeidsmiljø. Kombinerer forlagsjobben med undervisning om arbeidsmiljørelaterte temaer for bedrifter og organisasjoner.

Utgivelser