Arne Fliflet

Arne Fliflet er høyesterettsadvokat og har undervist i statsrett i en årrekke.

Han har vært universitetslektor, dommerfullmektig, privatpraktiserende advokat, statsadvokat og advokat hos Regjeringsadvokaten. Fra 1990 til 2014 var han Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmann). Han har utgitt flere bøker i statsrett og skrevet en rekke juridiske artikler innenfor offentlig rett. Han er medlem av redaksjonskomiteen i tidsskriftet Lov og Rett.

Fallback image

Utgivelser