Arne Torp

1942 -

Arne Torp er pensjonert professor

Han er tidlegare tilsett ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium, Universitetet i Oslo.

Fallback image

Utgivelser