Arne Tveit

Arne Tveit er utdannet lærer og har mange års erfaring som lærer i grunnskolen og som lærer og rådgiver ved en alternativ ungdomsskole. Han har i flere år arbeidet som konsulent ved et statlig kompetansesenter i atferdssektoren. I 1998 var han med å danne Midt-Norsk Kompetansesenter for Atferd (MKA) i Trondheim og har siden vært tilknyttet dette senteret, hvor han har arbeidet mye med å utvikle inkluderende og tilpassede skoletilbud til barn og unge med alvorlige adferdsproblemer.

Arne Tveit er godkjent som terapeut og mentor for lærerprogrammet. «De utrolige årene», hvor han driver workshops for ansatte i skole og barnehage og utdanner gruppeledere i dette kunnskapsbaserte programmet. Han har videre stor erfaring med veiledning av lærere i grupper og enkeltvis. Siden 2009 har Arne Tveit i tillegg hatt en 50 % stilling som universitetslektor og prosjektkoordinator ved Pedagogisk Institutt på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Han er forfatter og medforfatter av en rekke fagbøker og rapporter.

Fallback image

Utgivelser