Asbjørn Kärki Ulvestad

Asbjørn Kärki Ulvestad er cand. mag., klinisk sosionom, og er ansatt som spesialkonsulent ved Sykehuset Østfold HF, avd. BUP/HABU. Han har omfattende erfaring fra veiledning, prosjekt- og fagutvikling, med utgangspunkt i praksis ved sosialkontor, innen barnevern, familievern og psykisk helsevern. Han sitter i arbeidsutvalget i Nettverk for klient- og resultatstyrt praksis (KOR), og var hovedredaktør for boken Klienten – den glemte terapeut.

Fallback image

Utgivelser