Torunn Alise Ask

Torunn Alise Ask er sosionom og førstelektor ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid, Universitetet i Agder. Hennes undervisnings- og forskningsinteresser er knyttet til barnevernsfeltet og NAV, særlig tjenesteutvikling i samarbeid mellom praksis og akademia.

Fallback image

Utgivelser