John Asland

John Asland er professor ved Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett og professor II ved Høgskolen i Innlandet.

Han har bred erfaring fra undervisning, både ved universitetet og for advokater. Han har tidligere sammen med Peter Lødrup skrevet Arverett, 7. utg., Oslo 2018 og han har i samarbeid med Inge Unneberg skrevet lovkommentar til lov om arv og dødsboskifte. Asland er også noteforfatter på arveloven i Norsk Lovkommentar.

Utgivelser