Astrid Sinnes

Astrid T. Sinnes er professor ved Norges Miljø og Biovitenskaplige Universitet (NMBU).

Hun har i mange år drevet med forskning og formidling knyttet til hvordan skole og lærerutdanning kan fremme en utdanning for bærekraftig utvikling.

Astrid Sinnes Høyoppløst bilde

Foto: NTB Produksjon, Thomas Brun

Utgivelser