Ragnar L. Auglend

1949 -

Ragnar L. Auglend er forsker ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen (UiB).

Han har blant annet vært avdelingsdirektør i Politiavdelingen i Justisdepartementet, by-/tingrettsdommer, politimester i Sarpsborg og Hordaland politidistrikter og sjef for Politihøgskolen. Videre har han vært beskikket som oberst II/krigsdommer. Auglend har i en årrekke arbeidet med politirettslige emner, både som utreder og som forfatter, i tillegg til at han har undervist i politirett ved Det juridiske fakultet, UiB.

Ragnar L. Auglend Høyoppløst bilde

Foto: Statsministerens kontor

Utgivelser