Børge Grøttjord

Børge Grøttjorder advokat og partner i Grette.

Han er tilknyttet Grettes bank- og finansavdeling og arbeider i hovedsak med kreditt-, garanti- og panterettslige forhold for norske og utenlandske finansinstitusjoner og selskaper. Han arbeider også mye med finansielle derivater og er en hyppig benyttet foredragsholder innenfor finansområdet.

Han har i hovedsak sin bakgrunn fra DnB Bank ASA som konsernadvokat før han tiltrådte i Grette.

Utgivelser