Børge Holden

1957 -

Børge Holden er sjefpsykolog i Habiliteringstjenesten, Sykehuset Innlandet og psykologspesialist i Habiliteringstjenesten, Helse Stavanger.

Han er spesialist i klinisk psykologi, har doktorgrad og har i 30 år arbeidet med personer med utviklingshemning, utviklingsforstyrrelser og andre alvorlige problemer. Holden har en rekke publikasjoner i norske og internasjonale tidsskrifter og har utgitt flere bøker, blant andre Psykiske lidelser og utviklingshemning – Atferdsanalytisk forståelse og behandling (2008).

Fallback image

Utgivelser