B.A. Paris

B.A. Paris fikk sitt store gjennombrudd allerede med debutboken sin, Bak lukkede dører.

Hun er født i Irland, vokste opp i England og flyttet som voksen til Frankrike. Der arbeidet hun først i en internasjonal bank før hun omskolerte seg til lærer og startet en språkskole sammen med mannen sin. De har fem døtre og har nylig flyttet tilbake til England.

Utgivelser