Edvin Bach-Gansmo

Edvin Bach-Gansmo (f. 1957) er spesialist i allmennmedisin, og jobber som fastlege. Han har vært universitetslektor ved Ullevål sykehus, medisinsk avdeling i 5 år med ansvar for undervisning av medisinstudenter. Forskningsinteressen har vært innen koagulasjon, han ble dr.med i 1999.  Han har jobbet med å utvikle multimediale læreprogrammer innen praktiske prosedyrer i det medisinske grunnstudium, og vant en nasjonal konkurranse for høyskoler og universiteter i Norge i 1996. Han var også ansvarlig for UiOs tverrfakultære satsing på Fleksibel læring i perioden 2002-2007.

Utgivelser