Inge Lorange Backer

1946 -

Inge Lorange Backer (1946) er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Han har tidligere vært ekspedisjonssjef i Justisdepartementets lovavdeling og avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet.

Han har deltatt i flere offentlige utredningsutvalg og ledet Bioteknologiutvalget, Vassdragslovutvalget, Svalbardmiljølovutvalget og Biomangfoldlovutvalget.

Fallback image

Utgivelser