Tor Egil Bagøien

Tor Egil Bagøien er førstelektor og har arbeidet som pedagogisk leder i barnehagen.

Bagøien har jobbet med friluftsliv og kroppsøving ved Dronning Mauds Minne Høgskole og Høgskolen i Nord-Trøndelag i 25 år. Han driver i dag firmaet ENDRING foredrag-opplevelser-kurs som holder kurs og foredrag for ansatte i barnehager og skoler om bruk av nærnatur. Bagøien har skrevet sentrale lærebøker om barn og natur.

Fallback image

Utgivelser