Ann-Karin Bakken

Ann-Karin Bakken er psykologspesialist med fordypning i klinisk arbeid med barn og unge, og er assisterende faglig leder ved NKS Østbytunet Senter for Behandling og Fagutvikling.

Bakken jobber med implementering av ny kunnskap om barn og unges behov, og med hvordan kunnskap om stress, traumatisering og hjernens utvikling kan være praktisk anvendelig i barnas miljø, enten det er i familien eller i skolehverdagen.

Utgivelser