Tone Bakken

Tone Elisabeth Bakken har undervist i matematikk, naturfag, biologi og kjemi på videregående skole i 16 år.

I dag underviser hun ved Lillestrøm videregående skole, hvor hun også er kursholder i samarbeidslæring og elevaktiviserende metodikk. Hun har hovedfag i biologi med matematikk i fagkretsen, i tillegg til utdanning i spes. ped. med hovedvekt på matematikkvansker. Hun er også styremedlem i Oslo/Akershus lokallag av Landslaget for matematikk i skolen

Fallback image

Utgivelser