Kjell Magne Baksaas

Kjell Magne Baksaas er statsautorisert revisor og førstelektor ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Han har lang praksis fra revisjon og konsulentvirksomhet, og er medlem i Regnskapsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse.

 

Utgivelser