Hans Jacob Bangestad

Hans Jacob Bangestad er dr. med. og spesialist i barnemedisin. Han arbeider som seksjonsoverlege ved Barnemedisinsk avdeling på Ullevål universitetssykehus med spesielt ansvar for nyre- og urinveissykdommer.

Fallback image

Utgivelser