Barnelegene AS

Anerkjente barneleger

Tom Stiris
Redaktør. overlege, Dr.med. spesialist i barnemedisin
Subspesialist i Nyfødtmedisin (Neonatologi). Medisinsk Embeds examen fra Royal College of Surgeons, Dublin i 1979 og Oslo 1979. Fullført spesialist-utdannelse i Pediatri (Barnesykdommer) i 1987, senere subspesialisert seg i Nyfødt medisin. Tom Stiris har doktorgrad i medisin fra Universitet i Oslo, 1992, etter å ha studert skader som følge av det å bli født for tidlig. Dr Stiris har en bred bakgrunn i Pediatri. Han har arbeidet ved University Hospital i Miami, USA, samt innehatt et professorat ved Autonoma Universitetet i Madrid i 4 år, før han i 1994 ble overlege ved Nyfødt Seksjonen ved Aker sykehus og senere Ullevål sykehus. Han har publisert flere artikler i velrenommerte internasjonale tidsskrifter og er general sekretær for "the European Society for Pediatric Research". Fra 1998 har han dessuten vært daglig leder for BarnelegeAkutten på Nordstrand som er en legevakt for barn fra 0-16 år.
Morten Pettersen
overlege, spesialist i barnemedisin.
Medisinsk Embeds examen fra Universitetet i Oslo, 1985. Godkjent spesialist i barnesykdommer i 1994. Turnustjeneste ved Sandessjøen sykehus (1985-86). Distriktslegetjenesten i Alstahaug kommune (1986-87). Militærtjeneste i Brigaden i Nord Norge - Landsforsvarslege Troms Landforsvar (1987-88). Han har siden 1988 og frem til i dag arbeidet med behandling og utredning av barnesykdommer. I denne perioden har han vært ansatt ved barneavdelingen - Sentralsykehuset i Akershus (4 år), barneavdelingen ved Ullevål sykehus (6 år) og ved Voksentoppen senter for astma og allergi (2,5 år). Han er nå ansatt som overlege ved barnesentret ved Ullevål sykehus i Oslo og har spesielt ansvar for barn med forskjellige typer lungesykdommer. Siden 1992 har han hatt lungesykdommer og allergiske sykdommer hos barn og ungdom opp til 18 år, som spesialfelt. Han har i 6 år vært ansatt i deltidstilling som overlege ved Geilomo barnesykehus, et spesialsykehus for barn med astma og allergi, som eies av Norges Astma og Allergiforbund. Her er det spesielt lagt vekt på gjenoppretting og kunnskap og mestring av egen sykdom. I perioden fra (1994-99) var han tilknyttet Norges Idrettsmedisinske institutt (NIMI, Oslo), der testing og utredning av idrettsutøvere med lungesykdommer har vært sentralt.
Thore Henrichsen
Seksjonsoverlege, spesialist i barnemedisin
Medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Oslo, 1986. Spesialist i barnesykdommer i 1996. Han har sin arbeidsbakgrunn i generell pediatri (barnesykdommer) fra tre sykehusavdelinger i Norge, barneavdelingen i Porsgrunn, i Bodø og til sist ved Ullevål sykehus i Oslo, ialt 7,5 år. Han har utdannet seg i feltet akutt pediatri og barneintensiv-medisin ved først å ha tatt sideutdanning i anestesi (narkose) ved Ullevål sykehus (1993-94). Har ytterligere spesialisert seg i barneintensiv -medisinen ved å ha tilbrakt to år som lege ved barneintensiv -avdelingen på det største barnesykehuset i England (Hospital for Sick Children, Great Ormond Street, London). Dette sykehuset er Europas kanskje mest kjente barnesykehus. Han arbeider nå på tilsvarende avdeling, Ullevål sykehus. Der har han vært siden han returnerte fra arbeidet i London, høsten 1996, med et 6 måneders avbrekk i 200-2001 hvor han arbeidet på barneintensiv-avdelingen på the Royal Children's Hospital i Melbourne, Australia.
Leif Brunvand
overlege, Dr.med. spesialist i barnemedisin
Medisinsk Embeds examen fra Universitetet i Oslo, 1980. Godkjent spesialist i barnesykdommer i 1988. Turnustjeneste ved Fylkessykehuset i Ålesund (1980-81). Distriktslegetjenesten fra Volda kommune (1981-82). Distriktslege i Gamvik kommune, Finnmark 1982-84). Barnelege ved Fylkessykehuset i Ålesund fra 1984-1986. Etter dette arbeidet ved Barneavdelingen Ullevål sykehus. Medisinsk doktorgrad fra 1999 over tema rakitt hos innvandrerbarn. Siden 1988 arbeidet med barn med hjertefeil, og fra 2000 seksjonsoverlege ved Barnehjerteseksjonen, Barnesenteret, Ullevål sykehus.
Hans Jacob Bangstad
overlege, Dr.med. spesialist i barnemedisin
Hans-Jacob Bangstad- Overlege, dr. med.. Spesialist i barnesykdommer Medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Oslo 1976. Spesialist i barnesykdommer fra 1984. Turnustjenste ved Hedmark Sentralsykehus 1976-77 og hos distriktslegen i Våler, Hedmark. Ansatt 2 år ved gynekologisk avdeling, Nordland Sentralsykehus fra 1978, og ved Barneavdelingen samme sted fra 1980-82. Deretter ved Barneavdelingen, Aker sykehus fra 1982 til -98 avbrutt av 3 år som forskningsstipendiat. Doktorgrad i 1994 som omhandlet forebygging av nyreskader hos unge mennesker med diabetes. Er nå ansatt som seksjonsoverlege ved Barnemedisinsk avdeling, Ullevål sykehus med spesielt ansvar for nyre- og urinvegssykdommer. Medlem av styret i Norsk Enurese Forum. Arbeider imidlertid også med diabetes i tillegg til at han driver forskning innen dette feltet. Er medlem av styret i den Europeiske forskningsgruppen for diabetisk nyresykdom og publiserer jevnlig i utenlandske tidsskrifter innen dette fagfeltet. Arbeider innen Norges Diabetesforbund som medlem av det medisinske fagrådet og som lege ved årlige ungdomskurs. Har oversatt og bearbeidet flere bøker som omhandler barns helse beregnet på publikum. Medlem av styret i den Norske barnelegeforeningen.
Kari Toverud er den mest anerkjente medisinske illustratøren vi har her i landet. Hun har en Master of Science-grad i medisinsk illustrasjon og er prisbelønnet for flere av bøkene hun har illustrert, bl.a. Menneskets fysiologi og Anatomisk atlas.

Fallback image

Utgivelser