Barry Duncan

Barry L. Duncan, dr.psychol., er terapeut, veileder og forsker med lang klinisk erfaring.

Han leder prosjektet «The Heart and Soul of Change», et praksisdrevet opplærings- og forskningsprosjekt som fokuserer på hva som virker i terapi, og – enda viktigere – på hvordan tjenestene bør tilbys i en klient- og resultatstyrt praksis.

Fallback image

Utgivelser