Beate Indrebø Hovland

Beate Indrebø Hovland er utdannet teolog fra Universitetet i Oslo og har en doktorgrad i etikk fra NTNU i Trondheim. Hun er ansatt som førsteamanuensis ved Lovisenberg diakonale høgskole der hun først og fremst arbeider med profesjonsetikk.

Fallback image

Utgivelser