Anne Kjersti Befring

Anne Kjersti Befring er utdannet jurist/advokat og er ansatt som forsker ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.

Hun har tidligere arbeidet i Helse- og omsorgsdepartementet og ledet arbeidet med helsepersonelloven og i Helsedirektoratet og Helsetilsynet. Befring har bygget opp en juridisk avdeling i Legeforeningen og var forhandlingsdirektør 2005–2014.

Fallback image

Utgivelser