Anne Kjersti Befring

Anne Kjersti Befring er førsteamanuensis og med emneansvar for helserett og life science ved juridisk fakultet.

Doktoravhandlingen fra 2019 handlet om genetisk kartlegging som ledd i persontilpasset medisin, og hun har deltatt i flere nasjonale og tverrfaglige forskningsprosjekter med temaer innenfor ny teknologi og jus. Befring er leder i det nordiske netteverket: Nordic PerMed Law og som organiserer et nettverk av helserettsjurister i norden. Hun har vært medlem av den Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin og helsefag (NEM). 

Podcast med forfatter Anne Kjersti Befring og boken Kunstig intelligens og big data i helsesektoren.

Utgivelser