Jo Inge Bekkevold

Jo Inge Bekkevold er Asia-koordinator ved Institutt for forsvarsstudier (IFS). Han har tidligere jobbet med Asia i Utenriksdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Norges Eksportråd.

Utgivelser