Benn Folkvord

1974 -

Benn Folkvord (1974) er professor i skatterett på Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger og ved Handelshøyskolen BI, forfatter og medforfatter av en rekke bøker og artikler i skatterett samt aktiv debattant i media. Folkvord er nestleder i Skatteklagenemda og hovedredaktør for Gyldendal Rettsdatas Skatterett samt Tidsskrift for skatterett.

Utgivelser